BERGAMA OIZ

1997 yılında kurulmuştur. Bergama OSB toplam alanı 1.747.491 m²’dir. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Planlaması tamamlanan Bölgede 76 adet sanayi parseli oluşturulmuştur. Yapılan planlamada,sanayi parselleri ile birlikte, idari ve sosyal tesisler, eğitim tesisi, teknopark, teknik hizmet alanı, spor alanı, arıtma tesisi tasarlanmıştır. Kurulacak sanayi sektörlerine göre, planlama yeniden düzenlenebilir niteliktedir. Bölgede yeterli miktarda ve kaliteli kullanım suyu bulunmaktadır. Bölge çevresinde,uygun nitelik ve miktarda jeotermal enerji kaynakları vardır.

GALLERY

NEWS

Sorry, no posts matched your criteria.

Name : Bergama Organized Industrial Zone
Web Site : http://www.bosbi.org.tr/
Main Sectors : Machinery, Renewable Energy
Size (m2) : 1.790.000
Number of Companies : 2
Total Employment : N/A
Number of Parcels : 75
Number of Available Parcels : 47
Biggest Available Parcel Size : N/A