loading Yükleniyor...
 

GENİŞ YENİLİK VE AR-GE EKOSİSTEMİ

İzmir, sunduğu eğitim olanakları, bilim ve teknolojiye verdiği önem sayesinde Orta Doğu ve Akdeniz’in araştırma ve geliştirme çalışmaları için en elverişli bölgelerinden biridir.

İzmir, Türkiye’nin ilk Yenilik Stratejisine sahip öncü bir şehridir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

İzmir’deki üniversitelerin bünyesinde toplam 130 adet Araştırma ve Uygulama merkezi faaliyet gösterir. Bu merkezlerin bir bölümü sosyal alanlarda faaliyet gösterirken, bir bölümü klinik araştırmalar, laboratuvar çalışmaları ve sanayi üretimine yönelik çalışmalar yürütür.

İzmir'de bilim ve sanayi alanında faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezi sayısı toplam 34'dür.

BİLİM VE SANAYİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ARAŞTIRMA MERKEZLERİ LİSTESİ
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ

İzmir, 9 farklı sektörde faaliyet gösteren toplam 25 adet Ar-Ge Merkezine ev sahipliği yapar.

infografik

ARGE VE TASARIM MERKEZLERİ DESTEKLERİ
AR-GE DESTEKLERİ

10.Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaca yönelik olarak firmalara AR-GE projeleri için birçok devlet desteği sağlanmaktadır.

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DESTEKLER
GELİŞMİŞ KÜMELER

Sektörel işbirliğinin gelişmiş olduğu İzmir’de gelişmiş küme örnekleri yer alır.

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği(HUKD)

İzmir Organik Gıda Kümelenme Projesi

İşlenmiş Meyve ve Sebze Kümesi

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendir ve Soğutma Kümesi (EHİS)

İNOVİZ

Sağlık Endüstrisi ve Biyomedikal Teknolojiler Kümelenmesi Derneği (SEBİT)

İAOSB Makine Metal Döküm Kümesi