loading Yükleniyor...

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ

AR-GE Merkezlerine ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Teşvikler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde firmalar özel yatırım bölgelerinde yer almasalar dahi, en az 15 Ar-GE çalışanı olması durumunda Ar-Ge Merkezi desteklerinden, en az 10 tasarım çalışanı olması halinde de Tasarım Merkezi desteklerinden faydalanabilirler.

5746 Sayılı Kanun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için;

  • Ar-Ge ve Tasarım indirimi: Ar-Ge, tasarım ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilmektedir
  • Gelir vergisi stopajı teşviki: Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin doktora derecesi olan veya temel bilim dalı yüksek lisansı olan personel için %95, yüksek lisans derecesi olan veya temel bilim dalı lisansı olan personel için %90, diğer tüm personel için %80 gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır
  • Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personeli için sigorta primi desteği
  • Damga vergisi İstinası Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile ilgili düzenlenen değerli kâğıtlar için Damga vergisi istisnası bulunmaktadır.

 

AR-GE Merkezi ve Tasarım Merkezi

Özel Yatırım Bölgeleri Dışında Kalan Alanlar

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi (Ar-Ge Harcamaları için)

%100

-

 

 

 

 

 

Personel Ücretleri

 

Gelir Vergisi

% 80-95 muafiyet (Doktora derecesi olan veya temel bilim dalı yüksek lisansı olan personel için %95, yüksek lisans derecesi olan veya temel bilim dalı lisansı olan personel için %90, diğer tüm personel için %80)

 

%15-%35

Sosyal Güvenlik Primleri (işçi payı)

%15

%15

Sosyal Güvenlik Primleri (işçi payı)

%10.25

%20.5

İşsizlik Sigortası Ödemeleri

%2-3

%2-3

Damga Vergisi

Yok

%0,5-%0,1

AR-GE merkezleri ile ilgili detaylı bilgi için: https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/arge.aspx